ΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πολιτης - Συμβολη στην ελληνικη ιστορια

Το αρχείο του Κέντρου Ιστορικής Τεκμηρίωσης «ΠΟΛΙΤΗΣ» περιλαμβάνει σημαντικά δημοσιεύματα και φύλλα εφημερίδων καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας και του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού με άμεσο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Το Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης «ΠΟΛΙΤΗΣ» αγωνίζεται μέσω της συλλογής εφημερίδων, αρχείων και εγγράφων για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ενώ συγχρόνως μελετά τον Έλληνα πολίτη μέσα από τα ιστορικά αρχεία στις σημαντικές στιγμές του Ελληνικού Έθνους.

Το Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης «ΠΟΛΙΤΗΣ» αγωνίζεται μέσω της συλλογής εφημερίδων, αρχείων και εγγράφων για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ενώ συγχρόνως μελετά τον Έλληνα πολίτη μέσα από τα ιστορικά αρχεία στις σημαντικές στιγμές του Ελληνικού Έθνους.

Βρίσκονται στην κατοχή του περισσότεροι από 15.000 τίτλοι ιστορικών εφημερίδων. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε μελέτη-καταγραφή του παράνομου Τύπου της Κατοχής, η οποία θα κατατεθεί στην Ακαδημία Αθηνών.

Έχει πραγματοποιήσει σειρά εκθέσεων σε δήμους της Ελλάδας, ενώ συλλέκτες μέλη του έχουν λάβει μέρος σε διαλέξεις, συνέδρια και συμπόσια.